Rozeznania cenowe
Sprawdź realizowane i ukończone rozeznania cenowe
Zapytanie ofertowe na usługę cateringową

Data dodania: 24-08-2017r.

Treść ogłoszenia została zmieniona
Pragniemy poinformować, że w treści postępowania dokonano następujących zmian. Z punktu VIII Kryteria oceny ofert i wyboru wykonawcy usunięto zapis dotyczący doświadczenia wykonawcy i zastąpiono go kryterium dotyczącym spełniania lub nie spełniania klauzuli społecznej. Powyższa zmiana dotyczy również punktu IX postępowania opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty jak i załącznika nr 1 który stanowi formularz ofertowy w jego punkcie 2. Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. W załączeniu znajduje się poprawiona treść zapytania.

W związku z postępowaniem zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pt.  „Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku A KU KU” realizowanego na podstawie Poddziałania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej   RPO WM na lata 2014-2020 proszę o podanie poniżej wymaganej informacji dotyczących  zamówienia publicznego w zakresie wykonania usługi cateringu.

W niżej zamieszczonym pliku PDF znajduje się zestawienie na wykonanie usługi cateringu w ramach której zostaną wykonane następujące prace. 

Proszę o podanie kwoty  za wykonanie całego przedmiotu zamówienia .

Kwota podana powyżej powinna zawierać wszystkie dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy,

w szczególności wymienione w wymaganiach.

Ofertę cenową wraz z niezbędnymi dokumentami proszę przesyłać na adres zwrotny do 31.08.2017r podając kwotę brutto za realizację ww. prac.

Ofertę cenową wraz z niezbędnymi dokumentami proszę przesyłać na adres zwrotny do 31 sierpnia 2017r,

 adres mailowy: kontakt@akukuwyszkow.pl

lub  

adres: Niepubliczny Żłobek A Ku Ku;

ul. Strumykowa 30; 07-200 Wyszków

podając kwotę brutto za realizację ww. prac.

Wynik z przeprowadzonego zapytania na usługi cateringu

Data dodania: 01-09-2017r

Usługi Gastronomiczne ADxJU Jerzy Dąbrowski ul. Stolarska 2 Wyszków, oferta wpłynęła dnia 25.08.2017 r.

Cena brutto: śniadanie dla jednego dziecka na jeden dzień: 2,1 zł

Cena brutto: obiad (zupa i drugie danie) dla jednego dziecka na jeden dzień: 6,4 zł

Cena brutto podwieczorek dla jednego dziecka na jeden dzień: 1,5 zł

Cena łączna brutto za całodzienne wyżywienie jednego dziecka na jeden dzień: 10,00 zł

Rekrutacja do NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA A KU KU

w ramach projektu RPMA08.03.01-14-7014/16

Etap rekrutacji do NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA A KU KU w ramach projektu RPMA08.03.01-14-7014/16 został wznowiony!

Rekrutacja do NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA A KU KU w ramach projektu RPMA08.03.01-14-7014/16  


„Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku A Ku Ku” Realizowany w ramach działania RPO WM 2014-2020, działanie 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.


Drodzy Rodzice,


Rekrutacja do naszego żłobka trwa bezterminowo!

Do żłobka przyjmujemy dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Mile widziani są tatusiowie zarejestrowani w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne/ bierne zawodowo sprawujące opiekę nad dziećmi do lat trzech lub  przebywających na urlopach ojcowskich/ wychowawczych.

 O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń.  W sytuacji kiedy nie posiadamy wolnych miejsc zostajecie zapisani na listę rezerwową. 

Aby zapisać swoje dziecko do naszej placówki należy wypełnić komplet dokumentów i dostarczyć je do żłobka ul. Świętojańska 54c w Wyszkowie lub przesłać skany na adres kontakt@akukuwyszkow.pl

Ze względu na różne okoliczności losowe, około 2 miesiące przed datą rozpoczęcia uczęszczania do żłobka prosimy o potwierdzenie czy nadal jesteście Państwo zainteresowani  miejscem.


Przed zapisaniem dziecka, w każdym momencie możecie nas odwiedzić. Oddanie pociechy pod naszą opiekę wiąże się z dużą ilością pytań i wątpliwości. Podczas spotkania możecie zobaczyć żłobek i uzyskać odpowiedzi na nurtujące Was pytania.


Zapraszamy do zapisów!!!

Dokumenty do pobrania:

Kontakt

Napisz do Nas!

Formularz kontaktowy

AKUKUWYSZKOW.PL