Notice: register_nav_menus was called incorrectly. Nav menu locations must be strings. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 5.3.0.) in /var/www/vhosts/akukuwyszkow.pl/httpdocs/wp-includes/functions.php on line 5229

Deprecated: Cannot use "parent" when current class scope has no parent in /var/www/vhosts/akukuwyszkow.pl/httpdocs/wp-content/plugins/ninja-forms/includes/Abstracts/Field.php on line 214

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/akukuwyszkow.pl/httpdocs/wp-content/plugins/different-menu-in-different-pages/duogeek/duogeek-panel.php on line 198

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/akukuwyszkow.pl/httpdocs/wp-content/plugins/different-menu-in-different-pages/duogeek/duogeek-panel.php on line 206
Niepubliczny Żłobek w Wyszkowie - Troska, Bezpieczeństwo, Rozwój.

Informacje

Podstawowe informacje

Co każdy maluch powinien posiadać?

 • ubranka na zmianę,
 • skarpetki antypoślizgowe lub obuwie na zmianę,
 • szczoteczkę i pastę,
 • pieluchy jednorazowe (jeśli istnieje taka potrzeba),
 • chusteczki nawilżane,
 • kosmetyki, jeśli używa ich w trakcie dnia,
 • ulubioną pościel.

Plan dnia

Ponieważ każde dziecko traktujemy indywidualnie i każde ma inne potrzeby oraz przyzwyczajenia, respektujemy zalecenia rodziców i wspólnie ustalamy plan dnia malucha, aby nie powodować w dzieciach niepotrzebnego stresu wywołanego zmianą.

Wpis do rejestru

Z radością informujemy, iż “Niepubliczny Żłobek „A KU KU” z dniem 01.04.2014 został wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Nasza radość jest tym większa, iż oznacza to, że ” A KU KU” to miejsce godne zaufania i podlega kontroli Oświaty.

Nabór do żłobka

Przyjmowanie dzieci do A KU KU trwa przez cały rok!

Realizowaliśmy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich!

Z dumą informujemy, że “Niepubliczny Żłobek „A KU KU" realizował projekt pt.:

“Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w Niepublicznym Żłobku A Ku Ku".

Celem projektu było umożliwienie powrotu do aktywności zawodowej rodziców i opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowym żłobku w Wyszkowie.

Nasze główne założenia projektowe miały na celu ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 oraz ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej.

Projekt realizowany był od lipca 2017r. do sierpnia 2019r.

Całkowita wartość projektu: 977 727,50

Wysokość dofinansowania: 782 182,00

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Misja

To, na czym nam zależy

1

Naszą misją jest stworzenie jak najlepszych warunków i możliwości wszechstronnego rozwoju maluszków,  przede wszystkim przez zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego oraz akceptacji.

2

Dołożymy wszelkich starań, aby umożliwić dzieciom swobodę w działaniu i realizacji ich potrzeb, a także nabywanie umiejętności społecznych.

3

Zależy nam na tym, aby warunki panujące w żłobku były maksymalnie zbliżone do tych domowych, dlatego też ważna jest dla nas współpraca z rodzicami.

4

Przywiązujemy ogromną wagę do ukierunkowania drzemiącego w dzieciach, twórczego potencjału oraz ich możliwości rozwojowych. Wspólnie z wykwalifikowanym zespołem tworzymy solidną podstawę do dalszego rozwoju i życia we współczesnym świecie naszych podopiecznych.

Oferta

Dostosuj nasz plan do swoich potrzeb

A KU KU to miejsce dla dzieci od 6. miesiąca życia do 3 roku życia.
W naszym żłobku zaopiekujemy się Waszym maluchem od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00-18.00.

Proponujemy rozwiązania dostosowane do potrzeb rodziców:

 • pakiet całodniowy – opieka w wymiarze do 10 godz., 6.00-18.00*;
 • pakiet połówkowy– opieka w wymiarze do 5 godz., 6.00-18.00*;

W odpowiedzi na potrzeby rodziców, którzy mogą przebywać z dzieckiem w domu, ale chcą, aby rozwijało ono swoje umiejętności społeczne i brało udział w ciekawych zajęciach plastycznych, muzycznych i ruchowych, przygotowaliśmy ofertę karnetową:

 • karnet 10 godz. (ważny 1 miesiąc)
 • karnet 50 godz. (ważny 1 miesiąc)

* lub w innych godzinach po wcześniejszym ustaleniu

PRZESPACERUJ SIĘ PO NASZYM ŻŁOBKU

Zobacz co w trawie piszczy!

Cennik

Wybierz opcję dla siebie

PAKIET CAŁODNIOWY
825* /miesiąc
 • Cena obniżona o wysokość dofinansowania z RESORTOWEGO PROGRAMU MALUCH+ 2021 w wysokości 80zł/ miesięcznie.
PAKIET POŁÓWKOWY
650* /miesiąc
 • Cena obniżona o wysokość dofinansowania z RESORTOWEGO PROGRAMU MALUCH+ 2021 w wysokości 80zł/ miesięcznie.
Karnet
600 /50 godzin
Karnet
150 /10 godzin

Aktualne dofinansowania

Obniżone koszty

Dofinansowanie Gminne

Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1457) oraz Uchwały Nr XLVIII/493/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennych opiekunów na terenie Gminy Wyszków, od dnia 1 lipca 2015 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku Gmina Wyszków udziela dotacji celowej na dofinansowanie na dziecko z gminy Wyszków objęte opieką w żłobku kosztów:

 • zapewnienia opieki dziecku w warunkach bytowych zbliżonych do domowych w żłobku tj. gry i zabawy stymulujące rozwój dziecka, rytmika, opieka logopedyczna, nauka w formie zabawy, zajęcia manualno-plastyczne  na poziomie 310 zł. miesięcznie.

W związku z otrzymaną od Gminy Wyszków dotacją miesięczny koszt ponoszony przez rodziców /opiekunów prawnych dziecka za opiekę w żłobku uwzględnia kwotę uzyskanej dotacji w zakresie określonym w pkt a i b przedmiotowej informacji.

Dofinansowanie Maluch+

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy o zakwalifikowaniu się do Programu „MALUCH+” 2021. Kwota przyznanego dofinansowania na 1 dziecko w ujęciu miesięcznym wynosi 80 zł.

Galeria

Wyjątkowe chwile

Dokumenty

Zawartość do pobrania

Kontakt

Napisz do Nas!

Niepubliczny Żłobek "A KU KU"

hide

Empty section. Edit page to add content here.

Mapa - ul. Strumykowa 30 07-200 Wyszków

Adres
ul. Strumykowa 30 07-200 Wyszków

Mapa - ul. Świętojańska 54C 07-200 Wyszków

Adres
ul. Świętojańska 54C 07-200 Wyszków

Przejdź się po naszych żłobkach!

Formularz kontaktowy

This form is currently undergoing maintenance. Please try again later.
Klauzule informacyjne Niepubliczego Żłobka A Ku Ku

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dziecka jest Klaudia Leśkiewicz-Starczewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Żłobek A KU KU Rybno ul. Wyszkowska 83, 07-200 Wyszków, posiadająca nr NIP 7621767440, nr REGON 365013735, zwana dalej Administratorem;
2) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka będą przetwarzane w celu:
— zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług opieki nad dzieckiem — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
— kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z zawarciem umowy — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
— przesyłania powiadomień sms i e-mail o w sprawach związanych z zawarciem umowy,— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
3) w każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
4) podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak imię i nazwisko, adres e-mail nr telefonu kontaktowego jest konieczne do przedstawienia oferty przez Administratora (bez tych danych nie będziemy mieli możliwości odpowiedzieć na twoje zgłoszenie);
5) Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania;
6) Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom poza przypadkami, kiedy taki obowiązek będzie spoczywał na administratorze danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
7) Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przechowywane: — przez okres niezbędny do poinformowania o ofercie Administratora lub do zawarcia umowy o opiekę nad dzieckiem;
— do czasu cofnięcia zgody — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
8) posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych i danych dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
9) posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Formularz kontaktowy

This form is currently undergoing maintenance. Please try again later.
Klauzule informacyjne Niepubliczego Żłobka A Ku Ku

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dziecka jest Klaudia Leśkiewicz-Starczewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Żłobek A KU KU Rybno ul. Wyszkowska 83, 07-200 Wyszków, posiadająca nr NIP 7621767440, nr REGON 365013735, zwana dalej Administratorem;
2) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka będą przetwarzane w celu:
— zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług opieki nad dzieckiem — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
— kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z zawarciem umowy — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
— przesyłania powiadomień sms i e-mail o w sprawach związanych z zawarciem umowy,— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
3) w każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
4) podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak imię i nazwisko, adres e-mail nr telefonu kontaktowego jest konieczne do przedstawienia oferty przez Administratora (bez tych danych nie będziemy mieli możliwości odpowiedzieć na twoje zgłoszenie);
5) Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania;
6) Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom poza przypadkami, kiedy taki obowiązek będzie spoczywał na administratorze danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
7) Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przechowywane: — przez okres niezbędny do poinformowania o ofercie Administratora lub do zawarcia umowy o opiekę nad dzieckiem;
— do czasu cofnięcia zgody — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
8) posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych i danych dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
9) posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

AKUKUWYSZKOW.PL