„Niepubliczny Żłobek „A KU KU" realizował projekt dofinansowany z Fundyszy Europejskich pt.: „Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w Niepublicznym Żłobku A Ku Ku".

Informacje

Podstawowe informacje

Co każdy maluch powinien posiadać?

 • ubranka na zmianę,
 • skarpetki antypoślizgowe lub obuwie na zmianę,
 • szczoteczkę i pastę,
 • pieluchy jednorazowe (jeśli istnieje taka potrzeba),
 • chusteczki nawilżane,
 • kosmetyki, jeśli używa ich w trakcie dnia,
 • ulubioną pościel.

Plan dnia

Ponieważ każde dziecko traktujemy indywidualnie i każde ma inne potrzeby oraz przyzwyczajenia, respektujemy zalecenia rodziców i wspólnie ustalamy plan dnia malucha, aby nie powodować w dzieciach niepotrzebnego stresu wywołanego zmianą.

Wpis do rejestru

Z radością informujemy, iż „Niepubliczny Żłobek „A KU KU” z dniem 01.04.2014 został wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Nasza radość jest tym większa, iż oznacza to, że ” A KU KU” to miejsce godne zaufania i podlega kontroli Oświaty.

Nabór do żłobka

Przyjmowanie dzieci do A KU KU trwa przez cały rok!

Realizowaliśmy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich!

Z dumą informujemy, że „Niepubliczny Żłobek „A KU KU" realizował projekt pt.:

„Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w Niepublicznym Żłobku A Ku Ku".

Celem projektu było umożliwienie powrotu do aktywności zawodowej rodziców i opiekunów prawnych sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w nowym żłobku w Wyszkowie.

Nasze główne założenia projektowe miały na celu ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 oraz ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej.

Projekt realizowany był od lipca 2017r. do sierpnia 2019r.

Całkowita wartość projektu: 977 727,50

Wysokość dofinansowania: 782 182,00

Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Misja

To, na czym nam zależy

1

Naszą misją jest stworzenie jak najlepszych warunków i możliwości wszechstronnego rozwoju maluszków,  przede wszystkim przez zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego oraz akceptacji.

2

Dołożymy wszelkich starań, aby umożliwić dzieciom swobodę w działaniu i realizacji ich potrzeb, a także nabywanie umiejętności społecznych.

3

Zależy nam na tym, aby warunki panujące w żłobku były maksymalnie zbliżone do tych domowych, dlatego też ważna jest dla nas współpraca z rodzicami.

4

Przywiązujemy ogromną wagę do ukierunkowania drzemiącego w dzieciach, twórczego potencjału oraz ich możliwości rozwojowych. Wspólnie z wykwalifikowanym zespołem tworzymy solidną podstawę do dalszego rozwoju i życia we współczesnym świecie naszych podopiecznych.

Oferta

Dostosuj nasz plan do swoich potrzeb

A KU KU to miejsce dla dzieci od 6. miesiąca życia do 3 roku życia.
W naszym żłobku zaopiekujemy się Waszym maluchem od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00-18.00.

Proponujemy rozwiązania dostosowane do potrzeb rodziców:

 • pakiet całodniowy – opieka w wymiarze do 10 godz., 6.00-18.00*;
 • pakiet połówkowy– opieka w wymiarze do 5 godz., 6.00-18.00*;

W odpowiedzi na potrzeby rodziców, którzy mogą przebywać z dzieckiem w domu, ale chcą, aby rozwijało ono swoje umiejętności społeczne i brało udział w ciekawych zajęciach plastycznych, muzycznych i ruchowych, przygotowaliśmy ofertę karnetową:

 • karnet 10 godz. (ważny 1 miesiąc)
 • karnet 50 godz. (ważny 1 miesiąc)

* lub w innych godzinach po wcześniejszym ustaleniu

PRZESPACERUJ SIĘ PO NASZYM ŻŁOBKU

Zobacz co w trawie piszczy!

Cennik

Wybierz opcję dla siebie

Wpisowe
500 zł
PAKIET CAŁODNIOWY
1510* /miesiąc
 • Cena obniżona o wysokość dofinansowania dla mieszkańców Gminy Wyszków w wysokości 410zł.
PAKIET POŁÓWKOWY
1310* /miesiąc
 • Cena obniżona o wysokość dofinansowania dla mieszkańców Gminy Wyszków w wysokości 410zł.
Karnet
700 /50 godzin
Karnet
300 /10 godzin

Aktualne dofinansowania

Obniżone koszty

Dofinansowanie Gminne

Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1457) oraz Uchwały Nr XLVIII/493/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennych opiekunów na terenie Gminy Wyszków, od dnia 1 lipca 2015 roku do dnia 30 czerwca 2020 roku Gmina Wyszków udziela dotacji celowej na dofinansowanie na dziecko z Gminy Wyszków objęte opieką w żłobku kosztów:

 • zapewnienia opieki dziecku w warunkach bytowych zbliżonych do domowych w żłobku tj. gry i zabawy stymulujące rozwój dziecka, rytmika, opieka logopedyczna, nauka w formie zabawy, zajęcia manualno-plastyczne na poziomie 410 zł. miesięcznie.

W związku z otrzymaną od Gminy Wyszków dotacją miesięczny koszt ponoszony przez rodziców /opiekunów prawnych dziecka za opiekę w żłobku obniża wysokość opłat o wysokość uzyskanej dotacji w zakresie określonym w pkt a i b przedmiotowej informacji dla mieszkańców Gminy Wyszków.

Galeria

Wyjątkowe chwile

Dokumenty

Zawartość do pobrania

Kontakt

Napisz do Nas!

Niepubliczny Żłobek "A KU KU"

Mapa - ul. Świętojańska 54C 07-200 Wyszków

Adres
ul. Świętojańska 54C 07-200 Wyszków

Zobacz wirtualnie nasz żłobek!

Formularz kontaktowy

Klauzule informacyjne Niepubliczego Żłobka A Ku Ku

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:
1) administratorem Pana/Pani danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dziecka jest Klaudia Leśkiewicz-Starczewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Żłobek A KU KU Rybno ul. Wyszkowska 83, 07-200 Wyszków, posiadająca nr NIP 7621767440, nr REGON 365013735, zwana dalej Administratorem;
2) Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka będą przetwarzane w celu:
— zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług opieki nad dzieckiem — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
— kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z zawarciem umowy — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
— przesyłania powiadomień sms i e-mail o w sprawach związanych z zawarciem umowy,— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
3) w każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
4) podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak imię i nazwisko, adres e-mail nr telefonu kontaktowego jest konieczne do przedstawienia oferty przez Administratora (bez tych danych nie będziemy mieli możliwości odpowiedzieć na twoje zgłoszenie);
5) Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania;
6) Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom poza przypadkami, kiedy taki obowiązek będzie spoczywał na administratorze danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
7) Pana/Pani dane osobowe oraz dane osobowe dziecka będą przechowywane: — przez okres niezbędny do poinformowania o ofercie Administratora lub do zawarcia umowy o opiekę nad dzieckiem;
— do czasu cofnięcia zgody — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
8) posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych i danych dziecka, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
9) posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Created by CoreStudio