Projekt unijny

pt. „Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku A KU KU”


Rozeznanie rynku na usługi

 W związku z czynnościami przygotowawczymi poprzedzającymi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pt.  „Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku A KU KU” realizowanego na podstawie Poddziałania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej   RPO WM na lata 2014-2020 proszę o podanie poniżej wymaganej informacji w celu oszacowania wartości zamówienia w zakresie wykonania usługi Projektu Architekta, Projektu Wentylacji, Usługi  dostosowania przeciwpożarowego  z ekspertyzą rzeczoznawcy, Usługi kominiarza, Usługi Rzeczoznawcy Sanepidu (opinia)

 

W niżej zamieszczonym pliku PDF znajduje się zestawienie na wykonanie usługi Projektu Architekta, Projektu Wentylacji, Usługi  dostosowania przeciwpożarowego  z ekspertyzą rzeczoznawcy, Usługi kominiarza, Usługi Rzeczoznawcy Sanepidu (opinia) w ramach której zostaną wykonane następujące prace:

 

Proszę o podanie kwoty  za wykonanie całego przedmiotu zamówienia z podziałem na koszty  zakupu niezbędnych materiałów jak i kwoty za wykonaną pracę/usługę remontowo-budowlaną.

Kwota podana powyżej powinna zawierać wszystkie dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy,
w szczególności wymienione w wymaganiach.

Propozycje cenowe proszę przesyłać na adres zwrotny do 23.06.2017r podając kwotę netto za realizację ww. prac.

 

Propozycje cenowe proszę przesyłać na adres zwrotny do 23 czerwca 2017r, na adres mailowy: kontakt@akukuwyszkow.pl       

Informacje

Podstawowe informacje

Co każdy maluch powinien posiadać?

 • ubranka na zmianę,
 • skarpetki antypoślizgowe lub obuwie na zmianę,
 • szczoteczkę i pastę,
 • pieluchy jednorazowe (jeśli istnieje taka potrzeba),
 • chusteczki nawilżane,
 • kosmetyki, jeśli używa ich w trakcie dnia,
 • ulubioną pościel.

Plan dnia

Ponieważ każde dziecko traktujemy indywidualnie i każde ma inne potrzeby oraz przyzwyczajenia, respektujemy zalecenia rodziców i wspólnie ustalamy plan dnia malucha, aby nie powodować w dzieciach niepotrzebnego stresu wywołanego zmianą.

Wpis do rejestru

Z radością informujemy, iż Niepubliczny Żłobek „A KU KU” z dniem 01.04.2014 został wpisany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Nasza radość jest tym większa, iż oznacza to, że ” A KU KU” to miejsce godne zaufania i podlega kontroli Oświaty.

Nabór do żłobka

Przyjmowanie dzieci do A KU KU trwa przez cały rok!

Dofinansowanie

Obniżone koszty

Na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1457) oraz Uchwały Nr XLVIII/493/14 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennych opiekunów na terenie Gminy Wyszków, od dnia 1 lipca 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku Gmina Wyszków udziela dotacji celowej na dofinansowanie na każde dziecko objęte opieką w żłobku kosztów:

 • wyżywienia dziecka w żłobku – na poziomie 40,00 zł miesięcznie,
 • zapewnienia opieki dziecku w warunkach bytowych zbliżonych do domowych w żłobku tj. gry i zabawy stymulujące rozwój dziecka, rytmika, opieka logopedyczna, nauka w formie zabawy, zajęcia manualno-plastyczne  na poziomie 210 zł. miesięcznie.

W związku z otrzymaną od Gminy Wyszków dotacją miesięczny koszt ponoszony przez rodziców /opiekunów prawnych dziecka za opiekę w żłobku uwzględnia kwotę uzyskanej dotacji w zakresie określonym w pkt a i b przedmiotowej informacji.

Oferta

Dostosuj nasz plan do swoich potrzeb

A KU KU to miejsce dla dzieci od 6. miesiąca życia do 3 roku życia.
W naszym żłobku zaopiekujemy się Waszym maluchem od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00-18.00.

Proponujemy rozwiązania dostosowane do potrzeb rodziców:

 • pakiet całodniowy – opieka w wymiarze 12 godz., 6.00-18.00*;
 • pakiet „połówkowy”  opieka w wymiarze 5 godz.

W odpowiedzi na potrzeby rodziców, którzy mogą przebywać z dzieckiem w domu, ale chcą, aby rozwijało ono swoje umiejętności społeczne i brało udział w ciekawych zajęciach plastycznych, muzycznych i ruchowych, przygotowaliśmy ofertę karnetową:

 • karnet 50 godz. (ważny 1 miesiąc) 400 zł
 • karnet 10 godz. (ważny 1 miesiąc) 100 zł

* lub w innych godzinach po wcześniejszym ustaleniu

Misja

To, na czym nam zależy

1

Naszą misją jest stworzenie jak najlepszych warunków i możliwości wszechstronnego rozwoju maluszków,  przede wszystkim przez zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego oraz akceptacji.

2

Dołożymy wszelkich starań, aby umożliwić dzieciom swobodę w działaniu i realizacji ich potrzeb, a także nabywanie umiejętności społecznych.

3

Zależy nam na tym, aby warunki panujące w żłobku były maksymalnie zbliżone do tych domowych, dlatego też ważna jest dla nas współpraca z rodzicami.

4

Przywiązujemy ogromną wagę do ukierunkowania drzemiącego w dzieciach, twórczego potencjału oraz ich możliwości rozwojowych. Wspólnie z wykwalifikowanym zespołem tworzymy solidną podstawę do dalszego rozwoju i życia we współczesnym świecie naszych podopiecznych.

Cennik

Wybierz opcję dla siebie

PAKIET CAŁODNIOWY
575* /miesiąc
PAKIET 'POŁÓWKOWY'
355* /miesiąc
Karnet
400 /50 godzin
Karnet
100 /10 godzin

* W związku z otrzymaniem dotacji z Resortowego programu „Maluch plus” 2017 kwota czesnego zostaje obniżona o 140zł.

Galeria

Wyjątkowe chwile

Dokumenty

Zawartość do pobrania

Kontakt

Napisz do Nas!

Formularz kontaktowy