„Niepubliczny Żłobek „A KU KU" realizował projekt dofinansowany z Fundyszy Europejskich pt.: „Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w Niepublicznym Żłobku A Ku Ku".

Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach strony internetowej https://akukuwyszkow.pl.

Administratorem strony jest Klaudia Leśkiewicz-Starczewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Niepubliczny Żłobek A Ku Ku”, ul. Strumykowa 30, 07-200 Wyszków, NIP: 7621767440.

Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail kontakt@akukuwyszkow.pl.

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator –  Klaudia Leśkiewicz-Starczewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Niepubliczny Żłobek A Ku Ku”, ul. Strumykowa 30, 07-200 Wyszków, NIP: 7621767440,
 2. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://akukuwyszkow.pl,
 3. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

§ 2 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Klaudia Leśkiewicz-Starczewska prowadząca
  działalność gospodarczą pod nazwą Niepubliczny Żłobek A KU KU Rybno ul.
  Wyszkowska 83, 07-200 Wyszków, posiadająca nr NIP 7621767440, nr REGON 365013735,
  zwana dalej Administratorem;
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  — zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług opieki nad dzieckiem — na
  podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  — kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z zawarciem umowy — na
  podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
  — przesyłania powiadomień sms i e-mail o w sprawach związanych z zawarciem
  umowy,— na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub
  wykonania umowy);
 3. W każdej chwili osoba, której dane dotyczą może wycofać udzieloną zgodę, przy czym
  wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
  dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie takich danych,
  jak imię i nazwisko, adres e-mail nr telefonu kontaktowego jest konieczne do
  przedstawienia oferty przez Administratora (bez tych danych nie będziemy mieli
  możliwości odpowiedzieć na twoje zgłoszenie);
 5. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
  decyzji, w tym do profilowania;
 6. Dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom poza przypadkami, kiedy taki
  obowiązek będzie spoczywał na administratorze danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 7. Dane osobowe będą przechowywane:
  — przez okres niezbędny do poinformowania o ofercie Administratora lub do zawarcia
  umowy o opiekę nad dzieckiem;
  — do czasu cofnięcia zgody — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na
  podstawie zgody;
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich
  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora
  Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli
  uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

§ 3 Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 4 Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

§ 5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Created by CoreStudio