„Niepubliczny Żłobek „A KU KU" realizował projekt dofinansowany z Fundyszy Europejskich pt.: „Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w Niepublicznym Żłobku A Ku Ku".

ZAKOŃCZONO

Rozeznanie cenowe na usługi Projekt Architekta

Data dodania: 21-06-2017r

 

 W związku z czynnościami przygotowawczymi poprzedzającymi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pt.  „Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku A KU KU” realizowanego na podstawie Poddziałania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej   RPO WM na lata 2014-2020 proszę o podanie poniżej wymaganej informacji w celu oszacowania wartości zamówienia w zakresie wykonania usługi Projektu Architekta, Projektu Wentylacji, Usługi  dostosowania przeciwpożarowego  z ekspertyzą rzeczoznawcy, Usługi kominiarza, Usługi Rzeczoznawcy Sanepidu (opinia)

W niżej zamieszczonym pliku PDF znajduje się zestawienie na wykonanie usługi Projektu Architekta, Projektu Wentylacji, Usługi  dostosowania przeciwpożarowego  z ekspertyzą rzeczoznawcy, Usługi kominiarza, Usługi Rzeczoznawcy Sanepidu (opinia) w ramach której zostaną wykonane następujące prace:

 

Proszę o podanie kwoty  za wykonanie całego przedmiotu zamówienia z podziałem na koszty  zakupu niezbędnych materiałów jak i kwoty za wykonaną pracę/usługę remontowo-budowlaną.

Kwota podana powyżej powinna zawierać wszystkie dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy,
w szczególności wymienione w wymaganiach.

Propozycje cenowe proszę przesyłać na adres zwrotny do 23.06.2017r podając kwotę netto za realizację ww. prac.

 

Propozycje cenowe proszę przesyłać na adres zwrotny do 23 czerwca 2017r, na adres mailowy: kontakt@akukuwyszkow.pl

Wyniki przeprowadzonego rozeznania cenowego na Projekt Architekta

Data dodania: 27-06-2017r

Niepubliczny Żłobek A Ku Ku Klaudia Leśkiewicz- Starczewska ogłasza wynik wyboru wykonawcy w ramach prowadzonego postępowania na wykonanie poszczególnych usług z przeznaczeniem na Niepubliczny Żłobek A KU KU dla dzieci.

Zakres  usług:

1.       Projekt Architekta (plan z dostosowaniem do os. niepełnosprawnych)

2.       Projekt wentylacji na pow. 130 m²

3.       Usługa dostosowania przeciwpożarowego   ekspertyzą rzeczoznawcy

4.       Usługa kominiarza

5.       Usługa Rzeczoznawcy Sanepidu (opinia)

W ramach realizowanego projektu  „Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku A KU KU” realizowanego na podstawie  Działania 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”. Poddziałania 8.3.1 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej” RPO WM na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej VIII ”Rozwój rynku pracy”. Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający wybrał firmę ADAM ŚLIWKA, która spełniła wszystkie kryteria w ogłoszonym zamówieniu.

ZAKOŃCZONO

Rozeznanie cenowe na usługę zakup materiałów remontowo-budowlanych

Data dodania: 05-07-2017r

 W związku z czynnościami przygotowawczymi poprzedzającymi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pt.  „Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku A KU KU” realizowanego na podstawie Poddziałania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej   RPO WM na lata 2014-2020 proszę o podanie poniżej wymaganej informacji w celu oszacowania wartości zamówienia w zakresie zakupu materiałów remontowo- budowlanych 

Wyniki z przeprowadzonego rozeznania cenowego na zakup materiałów remontowo- budowlanych.

Data dodania: 12-07-2017r

Niepubliczny Żłobek A Ku Ku Klaudia Leśkiewicz- Starczewska ogłasza wynik wyboru wykonawcy w ramach prowadzonego postępowania na wykonanie poszczególnych usług z przeznaczeniem na Niepubliczny Żłobek A KU KU dla dzieci.

I.  Zakup materiałów do remontu lokalu na powierzchni 154 m2,  z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych.

II.  Zakup  niezbędnych materiałów do wyposażenia  Żłobka.

W ramach realizowanego projektu  „Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku A KU KU” realizowanego na podstawie  Działania 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”. Poddziałania 8.3.1 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej” RPO WM na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej VIII ”Rozwój rynku pracy”. Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający wybrał firmę ROKMAR R. Sieńkowski Sp. Jawna, która spełniła wszystkie kryteria w ogłoszonym zamówieniu.

ZAKOŃCZONO

Rozeznanie cenowe na usługę remontowo- budowlaną

Data dodania: 05-07-2017r

 W związku z czynnościami przygotowawczymi poprzedzającymi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pt.  „Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku A KU KU” realizowanego na podstawie Poddziałania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej   RPO WM na lata 2014-2020 proszę o podanie poniżej wymaganej informacji w celu oszacowania wartości zamówienia w zakresie wykonania usługi remontowo- budowlanej 

Wyniki z przeprowadzonego rozeznania cenowego na usługę remontowo- budowlaną

Data dodania: 15-07-2017r

Niepubliczny Żłobek A Ku Ku Klaudia Leśkiewicz- Starczewska ogłasza wynik wyboru wykonawcy w ramach prowadzonego postępowania na wykonanie usługi remontowo – budowlanej  (prace adaptacyjne wraz z materiałami, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych) lokalu 154 m² z przeznaczeniem na Niepubliczny Żłobek A KU KU dla dzieci.

W ramach realizowanego projektu  „Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku A KU KU” realizowanego na podstawie  Działania 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”. Poddziałania 8.3.1 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej” RPO WM na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej VIII ”Rozwój rynku pracy”. Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający wybrał firmę MAR- BUD, która spełniła wszystkie kryteria w ogłoszonym zamówieniu.

ZAKOŃCZONO

Rozeznanie cenowe na usługę zakupu sprzętu RTV/AGD

Data dodania: 08-07-2017r

W związku z czynnościami przygotowawczymi poprzedzającymi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pt.  „Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku A KU KU” realizowanego na podstawie Poddziałania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej   RPO WM na lata 2014-2020 proszę o podanie poniżej wymaganej informacji w celu oszacowania wartości zamówienia w zakresie zakupu sprzętu RTV AGD 

Wynik z przeprowadzonego rozeznania na dostarczenie sprzętu RTV/AGD

Data dodania: 03-08-2017r

Niepubliczny Żłobek A Ku Ku Klaudia Leśkiewicz- Starczewska ogłasza wynik wyboru wykonawcy w ramach prowadzonego postępowania na zakup sprzętu RTV/AGD z przeznaczeniem na Niepubliczny Żłobek A KU KU dla dzieci.

W ramach realizowanego projektu  „Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku A KU KU” realizowanego na podstawie  Działania 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”. Poddziałania 8.3.1 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej” RPO WM na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej VIII ”Rozwój rynku pracy”. Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający wybrał firmę MEDIA EXPERT, która spełniła wszystkie kryteria w ogłoszonym zamówieniu.

ZAKOŃCZONO

Rozeznanie cenowe na usługę zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia drobnego

Data dodania: 25-07-2017r.

 W związku z czynnościami przygotowawczymi poprzedzającymi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pt.  „Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku A KU KU” realizowanego na podstawie Poddziałania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej   RPO WM na lata 2014-2020 proszę o podanie poniżej wymaganej informacji w celu oszacowania wartości zamówienia w zakresie zakupu materiałów dydaktycznych i wyposażenia drobnego.

Wynik z przeprowadzonego rozeznania na usługę zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia drobnego

Data dodania: 17-08-2017r

Niepubliczny Żłobek A Ku Ku Klaudia Leśkiewicz- Starczewska ogłasza wynik wyboru wykonawcy w ramach prowadzonego postępowania na usługę zakupu pomocy dydaktycznych i wyposażenia drobnego z przeznaczeniem na Niepubliczny Żłobek A KU KU dla dzieci.

W ramach realizowanego projektu  „Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku A KU KU” realizowanego na podstawie  Działania 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”. Poddziałania 8.3.1 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej” RPO WM na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej VIII ”Rozwój rynku pracy”. Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający wybrał firmę Moje Bambino, która spełniła wszystkie kryteria w ogłoszonym zamówieniu.

ZAKOŃCZONO

Rozeznanie cenowe na usługę zakup wyposażenia- meble

Data dodania: 25-07-2017r

W związku z czynnościami przygotowawczymi poprzedzającymi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pt.  „Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku A KU KU” realizowanego na podstawie Poddziałania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej   RPO WM na lata 2014-2020 proszę o podanie poniżej wymaganej informacji w celu oszacowania wartości zamówienia w zakresie zakupu wyposażenia do Niepublicznego Żłobka A Ku Ku 

Wynik z przeprowadzonego rozeznania na dostarczenia wyposażenia- meble

Data dodania: 01-08-2017r

Niepubliczny Żłobek A Ku Ku Klaudia Leśkiewicz- Starczewska ogłasza wynik wyboru wykonawcy w ramach prowadzonego postępowania na usługę zakupu wyposażenia -meble  z przeznaczeniem na Niepubliczny Żłobek A KU KU dla dzieci.

W ramach realizowanego projektu  „Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku A KU KU” realizowanego na podstawie  Działania 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”. Poddziałania 8.3.1 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej” RPO WM na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej VIII ”Rozwój rynku pracy”. Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający wybrał firmę MALEC DARIUSZ MALEC, która spełniła wszystkie kryteria w ogłoszonym zamówieniu.

ZAKOŃCZONO

Rozeznanie cenowe na usługę zakupu zmywarki gastronomicznej

Data dodania: 25-07-2017r

W związku z czynnościami przygotowawczymi poprzedzającymi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pt.  „Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku A KU KU” realizowanego na podstawie Poddziałania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej   RPO WM na lata 2014-2020 proszę o podanie poniżej wymaganej informacji w celu oszacowania wartości zamówienia w zakresie zakupu zmywarki gastronomicznej.  

Wynik z przeprowadzonego rozeznania na dostarczenie sprzętu zmywarka gastronomiczna

Data dodania: 03-08-2017r

Niepubliczny Żłobek A Ku Ku Klaudia Leśkiewicz- Starczewska ogłasza wynik wyboru wykonawcy w ramach prowadzonego postępowania na usługę zakupu zmywarki gastronomicznej  z przeznaczeniem na Niepubliczny Żłobek A KU KU dla dzieci.

W ramach realizowanego projektu  „Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku A KU KU” realizowanego na podstawie  Działania 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”. Poddziałania 8.3.1 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej” RPO WM na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej VIII ”Rozwój rynku pracy”. Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający wybrał firmę TECHNICA, która spełniła wszystkie kryteria w ogłoszonym zamówieniu.

ZAKOŃCZONO

Rozeznanie cenowe na usługę zakupu placu zabaw

Data dodania: 26-07-2017r.

W związku z czynnościami przygotowawczymi poprzedzającymi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pt.  „Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku A KU KU” realizowanego na podstawie Poddziałania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej   RPO WM na lata 2014-2020 proszę o podanie poniżej wymaganej informacji w celu oszacowania wartości zamówienia w zakresie propozycji cenowej niezbędnych  materiałów do wyposażenia placu zabaw z przeznaczeniem na Niepubliczny Żłobek A KU KU.

Wynik z przeprowadzonego rozeznania na zakup placu zabaw

Data dodania: 26-04-2018r

Niepubliczny Żłobek A Ku Ku Klaudia Leśkiewicz- Starczewska ogłasza wynik wyboru wykonawcy w ramach prowadzonego postępowania na zakup wyposażenia placu zabaw przeznaczeniem na Niepubliczny Żłobek A KU KU dla dzieci.

W ramach realizowanego projektu  „Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku A KU KU” realizowanego na podstawie  Działania 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”. Poddziałania 8.3.1 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej” RPO WM na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej VIII ”Rozwój rynku pracy”. Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający wybrał firmę MALEC, która spełniła kryteria w ogłoszonym zamówieniu dotyczącej piaskownicy.

Zamawiający wybrał firmę REGARD Agnieszka Szymańska- Soberka, Grzegorz Soberka,  która spełniła kryteria w ogłoszonym zamówieniu dotyczącego zestaw łączący huśtawkę i zjeżdżalnię oraz bujaka ogrodowego.

ZAKOŃCZONO

Rozeznanie cenowe na usługę zakupu materiałów elektrycznych i oświetlenia

Data dodania: 28-07-2017r.

W związku z czynnościami przygotowawczymi poprzedzającymi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pt.  „Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku A KU KU” realizowanego na podstawie Poddziałania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej   RPO WM na lata 2014-2020 proszę o podanie poniżej wymaganej informacji w celu oszacowania wartości zamówienia w zakresie zakupu materiałów i elektrycznych i oświetlenia.

Wynik z przeprowadzonego rozeznania na zakup oświetlenia i materiałów elektrycznych

Data dodania: 02-08-2017r

Niepubliczny Żłobek A Ku Ku Klaudia Leśkiewicz- Starczewska ogłasza wynik wyboru wykonawcy w ramach prowadzonego postępowania na usługę zakupuo świetlenia i materiałów elektrycznych z przeznaczeniem na Niepubliczny Żłobek A KU KU dla dzieci.

W ramach realizowanego projektu  „Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku A KU KU” realizowanego na podstawie  Działania 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”. Poddziałania 8.3.1 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej” RPO WM na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej VIII ”Rozwój rynku pracy”. Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający wybrał firmę ELBUD SP. Z O.O, która spełniła wszystkie kryteria w ogłoszonym zamówieniu.

ZAKOŃCZONO

Rekrutacja pracowników

Data dodania: 31-07-2017r.

Rozpoczął się proces rekrutacji pracowników na stanowisko Opiekunów, Pomocy opiekuna oraz Dyrektora Pedagogicznego w projekcie „Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku A KuKu ”.

Zapraszamy do składania ofert pracy  w ramach w ramach projektu „Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku A KuKu”. Realizowany w ramach działania RPO WM 2014-2020, 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

Niepubliczne Przedszkole A KU KU Klaudia Leśkiewicz Starczewska

ul. Strumykowa 30, 07-200 Wyszków

Tel.: 500128167

e-mail: kontakt@akukuwyszkow.pl

Osoba do kontaktu: Klaudia Leśkiewicz -Starczewska– dostępna w godzinach 8:00 -16:00 od poniedziałku do piątku

1.    Zgodnie z założeniami poszczególne osoby zatrudnione w Projekcie  na stanowisku Opiekun dziecięcy odpowiedzialne będą za;

·         Opieka nad dziećmi,

·         Dbałość o bezpieczeństwo dzieci,

·         Prowadzenie i organizacja zajęć,

·         Pielęgnacja dzieci,

·         Karmienie dzieci,

·         Utrzymanie czystości w żłobku,

2.    Zgodnie z założeniami poszczególne osoby zatrudnione w Projekcie  na stanowisku Pomoc opiekuna odpowiedzialny będzie za:

·         Pomoc w prowadzeniu i przygotowywaniu zajęć,

·         Wydawanie posiłków,

·         Pomoc w karmieniu dzieci,

·         Pomoc w pielęgnacji dzieci,

·         Utrzymanie czystości w żłobku,

3.    Zgodnie z założeniami poszczególne osoby zatrudnione w Projekcie  na stanowisku Dyrektor Pedagogiczny odpowiedzialne będą za:

·         Przygotowywanie planów pracy miesięcznych, tygodniowych, dziennych,

·         Współpraca z opiekunami i pomocą opiekuna, logopedą, psychologiem oraz specjalistą ds. rytmiki

·         Współpraca z rodzicami,

·         Prowadzenie zajęć dla dzieci,

·         Obserwacja i monitorowanie prawidłowości rozwoju dzieci,

·         Dbałość o prawidłowość funkcjonowania placówki.

  Ofertę  należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 8 sierpnia 2017r na adres e-maila: kontakt@akukuwyszkow.pl lub złożyć na adres: Niepubliczny Żłobek A KUKU  Klaudia Leśkiewicz Starczewska, ul. Strumykowa 30, 07-200 Wyszków.

ZAKOŃCZONO

Rozeznanie cenowe na usługi cateringu

Data dodania: 08-08-2017r.

W związku z czynnościami przygotowawczymi poprzedzającymi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pt.  „Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku A KU KU” realizowanego na podstawie Poddziałania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej   RPO WM na lata 2014-2020 proszę o podanie poniżej wymaganej informacji w celu oszacowania wartości zamówienia w zakresie wykonania usługi cateringu

W niżej zamieszczonym pliku PDF znajduje się zestawienie na wykonanie usługi cateringu w ramach której zostaną wykonane następujące prace. 

Proszę o podanie kwoty  za wykonanie całego przedmiotu zamówienia .

Kwota podana powyżej powinna zawierać wszystkie dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy,

w szczególności wymienione w wymaganiach.

Propozycje cenowe proszę przesyłać na adres zwrotny do 11.08.2017r podając kwotę brutto za realizację ww. prac.

Propozycje cenowe proszę przesyłać na adres zwrotny do 11 sierpnia 2017r, na adres mailowy: kontakt@akukuwyszkow.pl

Wynik z przeprowadzonego rozeznania na usługi cateringu

Data dodania: 01-09-2017r

Usługi Gastronomiczne ADxJU Jerzy Dąbrowski ul. Stolarska 2 Wyszków, oferta wpłynęła dnia 25.08.2017 r.

Cena brutto: śniadanie dla jednego dziecka na jeden dzień: 2,1 zł

Cena brutto: obiad (zupa i drugie danie) dla jednego dziecka na jeden dzień: 6,4 zł

Cena brutto podwieczorek dla jednego dziecka na jeden dzień: 1,5 zł

Cena łączna brutto za całodzienne wyżywienie jednego dziecka na jeden dzień: 10,00 zł

ZAKOŃCZONO

Rozeznanie rynku na stanowisko osoby sprzątającej

Data dodania: 20-08-2017r.

W związku z czynnościami przygotowawczymi poprzedzającymi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pt.  „Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku A KU KU” realizowanego na podstawie Poddziałania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej   RPO WM na lata 2014-2020 proszę o podanie poniżej wymaganej informacji w celu oszacowania wartości zamówienia w zakresie usługi osoby sprzątającej.

W niżej zamieszczonym pliku PDF znajduje się zestawienie na wykonanie usługi osoby sprzątającej.

Proszę o podanie kwoty  za wykonanie całego przedmiotu zamówienia z podziałem na koszty za wykonaną usługę.

Kwota podana powyżej powinna zawierać wszystkie dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy,

w szczególności wymienione w wymaganiach.

Propozycje cenowe proszę przesyłać na adres zwrotny kontakt@akukuwyszkow.pl

do 25.08.2017r podając kwotę brutto za realizację ww. prac lub

 złożyć na adres: Niepubliczny Żłobek A KUKU  Klaudia Leśkiewicz Starczewska, ul. Strumykowa 30, 07-200 Wyszków.

Wynik z przeprowadzonego rozeznania na usługi sprzątania w Niepublicznym Żłobku A Ku Ku

Data dodania: 06-09-2017r

Niepubliczny Żłobek A Ku Ku Klaudia Leśkiewicz- Starczewska ogłasza wynik wyboru wykonawcy w ramach prowadzonego postępowania na usługę sprzątania w Niepublicznym Żłobek A KU KU dla dzieci.

 

W ramach realizowanego projektu  „Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku A KU KU” realizowanego na podstawie  Działania 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”. Poddziałania 8.3.1 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej” RPO WM na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej VIII ”Rozwój rynku pracy”. Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zamawiający wybrał Panią Celinę Lipińską, która spełniła wszystkie kryteria w ogłoszonym zamówieniu.

ZAKOŃCZONO

Rozeznanie cenowe na usługę zakupu i montażu rolet okiennych

Data dodania: 04-10-2017r.

W związku z czynnościami przygotowawczymi poprzedzającymi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pt.  „Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku A KU KU” realizowanego na podstawie Poddziałania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej   RPO WM na lata 2014-2020 proszę o podanie poniżej wymaganej informacji w celu oszacowania wartości zamówienia w zakresie zakupu i montażu rolet okiennych

Wynik z przeprowadzonego rozeznania na zakup i montaż rolet okiennych

Data dodania: 11-10-2017r

Niepubliczny Żłobek A Ku Ku Klaudia Leśkiewicz- Starczewska ogłasza wynik wyboru wykonawcy w ramach prowadzonego postępowania na usługę zakupu i montażu rolet okiennych z przeznaczeniem na Niepubliczny Żłobek A KU KU dla dzieci.

 

W ramach realizowanego projektu  „Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku A KU KU” realizowanego na podstawie  Działania 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”. Poddziałania 8.3.1 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej” RPO WM na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej VIII ”Rozwój rynku pracy”. Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zamawiający wybrał firmę Dekorap Piotr Wiśniewski, która spełniła wszystkie kryteria w ogłoszonym zamówieniu.

ZAKOŃCZONO

Rozeznanie cenowe na zakup niezbędnych materiałów do wykonania nawierzchni zewnętrznego placu zabaw

Data dodania: 23-10-2017r.

W związku z czynnościami przygotowawczymi poprzedzającymi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pt.  „Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku A KU KU” realizowanego na podstawie Poddziałania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej   RPO WM na lata 2014-2020 proszę o podanie poniżej wymaganej informacji w celu oszacowania wartości zamówienia w zakresie propozycji cenowej niezbędnych  materiałów do wykonania nawierzchni  zewnętrznego placu zabaw z przeznaczeniem na Niepubliczny Żłobek A KU KU.

Wynik z przeprowadzonego rozeznania na zakup materiałów niezbędnych do wykonania nawierzchni zewnętrznego placu zabaw

Data dodania: 11-11-2017r

Niepubliczny Żłobek A Ku Ku Klaudia Leśkiewicz- Starczewska ogłasza wynik wyboru wykonawcy w ramach prowadzonego postępowania na usługę zakupu i montażu rolet okiennych z przeznaczeniem na Niepubliczny Żłobek A KU KU dla dzieci.

W ramach realizowanego projektu „Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku A KU KU” realizowanego na podstawie Działania 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”. Poddziałania 8.3.1 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej” RPO WM na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej VIII ”Rozwój rynku pracy”. Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający wybrał firmę Turextrans, która spełniła wszystkie kryteria w ogłoszonym zamówieniu.

ZAKOŃCZONO

Rozeznanie cenowe na zakup i montaż videofonu

Data dodania: 23-10-2017r.

W związku z czynnościami przygotowawczymi poprzedzającymi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pt.  „Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku A KU KU” realizowanego na podstawie Poddziałania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej   RPO WM na lata 2014-2020 proszę o podanie poniżej wymaganej informacji w celu oszacowania wartości zamówienia w zakresie propozycji cenowej videofonu wraz z montażem do wyposażenia z przeznaczeniem dla Niepublicznego Żłobka A Ku Ku.

Wynik z przeprowadzonego rozeznania na zakup i montaż wideofonu

Data dodania: 15-05-2018r

Niepubliczny Żłobek A Ku Ku Klaudia Leśkiewicz- Starczewska ogłasza wynik wyboru wykonawcy w ramach prowadzonego postępowania na usługę zakupu i montażu wideofonu z przeznaczeniem na Niepubliczny Żłobek A KU KU dla dzieci.

W ramach realizowanego projektu  „Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku A KU KU” realizowanego na podstawie  Działania 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”. Poddziałania 8.3.1 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej” RPO WM na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej VIII ”Rozwój rynku pracy”. Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający wybrał firmę ELPROJEKT Projektowanie i Wykonawstwo Eliza Domurat-Banaś , która spełniła wszystkie kryteria w ogłoszonym zamówieniu.

ZAKOŃCZONO

ROZEZNANIE RYNKU NA STANOWISKO OSOBY SPRZĄTAJĄCEJ

Data dodania: 26-03-2018r.

W związku z czynnościami przygotowawczymi poprzedzającymi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pt.  „Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku A KU KU” realizowanego na podstawie Poddziałania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej   RPO WM na lata 2014-2020 proszę o podanie poniżej wymaganej informacji w celu oszacowania wartości zamówienia w zakresie usługi konserwatora/osoby sprzątającej.

W niżej zamieszczonym pliku PDF znajduje się zestawienie na wykonanie usługi konserwatora/ osoby sprzątającej.

Proszę o podanie kwoty  za wykonanie całego przedmiotu zamówienia z podziałem na koszty za wykonaną usługę.

Kwota podana powyżej powinna zawierać wszystkie dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy,

w szczególności wymienione w wymaganiach.

Propozycje cenowe proszę przesyłać na adres zwrotny kontakt@akukuwyszkow.pl

do 31.03.2018r podając kwotę brutto za realizację ww. prac lub

 złożyć na adres: Niepubliczny Żłobek A KUKU  Klaudia Leśkiewicz Starczewska, ul. Świętojańska 54C, 07-200 Wyszków.

Wynik z przeprowadzonego rozeznania na usługi sprzątania w Niepublicznym Żłobku A Ku Ku

Data dodania: 05-04-2018r

Niepubliczny Żłobek A Ku Ku Klaudia Leśkiewicz- Starczewska ogłasza wynik wyboru wykonawcy w ramach prowadzonego postępowania na usługę sprzątania i drobnych prac konserwatorskich w Niepublicznym Żłobek A KU KU dla dzieci.

W ramach realizowanego projektu  „Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku A KU KU” realizowanego na podstawie  Działania 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”. Poddziałania 8.3.1 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej” RPO WM na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej VIII ”Rozwój rynku pracy”. Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający wybrał Pana Rafała Starczewskiego, która spełniła wszystkie kryteria w ogłoszonym zamówieniu.

ZAKOŃCZONO

Zapytanie o szacowanie ceny dla Niepublicznego Żłobka A Ku Ku na zakup sztucznej trawy

Data dodania: 05-12-2017r.

W związku z czynnościami przygotowawczymi poprzedzającymi wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pt.  „Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku A KU KU” realizowanego na podstawie Poddziałania 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej   RPO WM na lata 2014-2020 proszę o podanie poniżej wymaganej informacji w celu oszacowania wartości zamówienia w zakresie zakupu sztucznej trawy wraz z akcesoriami na plac zabaw w Niepublicznym Żłobku A Ku Ku

W załączniku przesyłam zestawienie na zakup sztucznej trawy wraz z akcesoriami na placu zabaw w Niepublicznym Żłobku A Ku Ku.

Proszę o podanie kwoty  za wykonanie całego przedmiotu zamówienia z podziałem na koszty  zakupu niezbędnych materiałów jak i kwoty za zakup sztucznej trawy wraz z akcesoriami.

Kwota podana powinna zawierać wszystkie dodatkowe koszty po stronie Wykonawcy

w szczególności wymienione w wymaganiach.

Propozycje cenowe proszę przesyłać na adres zwrotny do 10 grudnia 2017r., podając kwotę netto za realizację ww. prac.

Wynik z przeprowadzonego rozeznania na zakup sztucznej trawy

Data dodania: 10-05-2018r

Niepubliczny Żłobek A Ku Ku Klaudia Leśkiewicz- Starczewska ogłasza wynik wyboru wykonawcy w ramach prowadzonego postępowania na usługę zakupu sztucznej trawy z przeznaczeniem na Niepubliczny Żłobek A KU KU dla dzieci.

W ramach realizowanego projektu „Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku A KU KU” realizowanego na podstawie Działania 8.3 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”. Poddziałania 8.3.1 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej” RPO WM na lata 2014-2020. Osi Priorytetowej VIII ”Rozwój rynku pracy”. Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zamawiający wybrał firmę SEMER Centrum Ogrodnicze, która spełniła wszystkie kryteria w ogłoszonym zamówieniu.

ZAKOŃCZONO

Wznawiamy proces rekrutacji pracowników na stanowisko Opiekuna

Data dodania: 13-12-2017r.

Wznawiamy proces rekrutacji pracowników na stanowisko Opiekuna w projekcie „Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku A KuKu ”.

Zapraszamy do składania ofert pracy  w ramach w ramach projektu „Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku A KuKu”. Realizowany w ramach działania RPO WM 2014-2020, 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3

Niepubliczne Przedszkole A KU KU Klaudia Leśkiewicz Starczewska

ul. Świętojańska 54C, 07-200 Wyszków

Tel.: 500128167

e-mail: kontakt@akukuwyszkow.pl

Osoba do kontaktu: Klaudia Leśkiewicz -Starczewska– dostępna w godzinach 8:00 -16:00 od poniedziałku do piątku

1.    Zgodnie z założeniami poszczególne osoby zatrudnione w Projekcie  na stanowisku Opiekun dziecięcy odpowiedzialne będą za;

·         Opieka nad dziećmi,

·         Dbałość o bezpieczeństwo dzieci,

·         Prowadzenie i organizacja zajęć,

·         Pielęgnacja dzieci,

·         Karmienie dzieci,

·         Utrzymanie czystości w żłobku,

WZNOWIENIE

Rekrutacja do NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA A KU KU

w ramach projektu RPMA08.03.01-14-7014/16

Data wznowienia: 05-12-2017

Rekrutacja do NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA A KU KU w ramach projektu RPMA08.03.01-14-7014/16  


„Zapewnienie opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku A Ku Ku” Realizowany w ramach działania RPO WM 2014-2020, działanie 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.


Drodzy Rodzice,


Rekrutacja do naszego żłobka trwa bezterminowo!

Do żłobka przyjmujemy dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Mile widziani są tatusiowie zarejestrowani w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne/ bierne zawodowo sprawujące opiekę nad dziećmi do lat trzech lub  przebywających na urlopach ojcowskich/ wychowawczych.

 O przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń.  W sytuacji kiedy nie posiadamy wolnych miejsc zostajecie zapisani na listę rezerwową. 

Aby zapisać swoje dziecko do naszej placówki należy wypełnić komplet dokumentów i dostarczyć je do żłobka ul. Świętojańska 54c w Wyszkowie lub przesłać skany na adres kontakt@akukuwyszkow.pl

Ze względu na różne okoliczności losowe, około 2 miesiące przed datą rozpoczęcia uczęszczania do żłobka prosimy o potwierdzenie czy nadal jesteście Państwo zainteresowani  miejscem.


Przed zapisaniem dziecka, w każdym momencie możecie nas odwiedzić. Oddanie pociechy pod naszą opiekę wiąże się z dużą ilością pytań i wątpliwości. Podczas spotkania możecie zobaczyć żłobek i uzyskać odpowiedzi na nurtujące Was pytania.


Zapraszamy do zapisów!!!


Dokumenty do pobrania:

Deklaracja uczestnika
projektu

Formularz zgłoszeniowy dla uczestników projektu Akuku

Karta zgłoszenia dziecka do niepublicznego żłobka A Ku Ku

Oświadczenie uczestnika Projektu A KUKU 2017

Oświadczenie uczestnika projektu, zał nr 1 do formularza

Regulamin do rekrutacji uczestnika w projekcie

Kontakt

Napisz do Nas!

Formularz kontaktowy

Created by CoreStudio